I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1560.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-22 r.
Pozycja 1560.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-02 r.
[BMSiG-1386/2009]

Plan połączenia Spółek PROGRESS INWESTYCJE JEDYNKA BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") - KRS nr 0000270579, oraz CENTRUM PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana") - KRS nr 0000004828 Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!