I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12245.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-07-03 r.
Pozycja 12245.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-29 r.
[BMSiG-12125/2011]

Plan połączenia spółek kapitałowych PKC GROUP POLAND Sp. z o.o. i SEGU POLSKA Sp. z o.o. Zarządy łączących się Spółek: - PKC GROUP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach przy ul. 1 Maja 12, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!