X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 10906.
[BMSiG-7397/2013]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DTP Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez ALTUS TFI S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Do dnia 7.03.2012 r. Fundusz zarządzany był przez IPOPEMA TFI S.A. RFI 496 REGON 142389189 NIP 1080009534 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!