Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 12976.
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 14/14, V GUp 11/14
[BMSiG-13241/2014]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt V GU 14/14:

I. ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Kurka - Tymbark 382, 34-650 Tymbark - obejmującą likwidację jego majątku;

II. wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" o ogłoszeniu upadłości;

III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Świątkowskiego;

V. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Wędrzyka.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 11/14.