III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27512.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 172/17
[BMSiG-27557/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. sygn. akt V GUp 172/17 ogłosił upadłość Bogusława Duduś, PESEL: (informacja ukryta) , zam.: 36-200 Brzozów, (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się Wierzycieli Upadłego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!