III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27549.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GUp 60/17"of"
[BMSiG-27485/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Kobielskiej, sygn. akt VII GUp 60/17 "of", ogłasza, że syndyk dnia 29 czerwca 2017 r. złożył listę wierzytelności upadłej.

Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34.
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.