III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30941.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 83/16 OF
[BMSiG-31217/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego ANNY GONTAREK, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 80-288 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 83/16 OF, ogłasza, że 9 marca 2017 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności.

Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo upadłościowe każdy zainteresowany może w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw.

Listę wierzytelności, zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, (informacja ukryta).