III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30947.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 497/16
[BMSiG-31267/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wrony osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 497/16, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!