III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 34471.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 17/17
[BMSiG-34802/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Teresy Grela osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: (informacja ukryta), 59-420 Bolków, PESEL (informacja ukryta) , (Sygn. akt: V GUp 17/17), została sporządzona lista wierzytelności upadłej, którą każdy zainteresowany może...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!