III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 34522.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 96/16
[BMSiG-34841/2017]

Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Piotra Stodulskiego (PESEL (informacja ukryta) ) (sygn. akt V GUp 96/16) sporządził i złożył do akt w dniu 4 sierpnia 2017 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii IV. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!