III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34565.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 837/16
[BMSiG-34836/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Barbary Poniatowskiej, zam. w Warszawie, sygn. akt X GUp 837/16, sporządził i złożył do akt opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego o pow. 58,31 m2, położonego w Warszawie przy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!