III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 38108.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 193/17
[BMSiG-38266/2017]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Marka Rowickiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL: (informacja ukryta) , zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 72,88 m2, położonej w Warszawie przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!