III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 38113.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUP 405/17
[BMSiG-38231/2017]

Syndyk masy upadłości Dariusza Zajęckiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Józefosławiu (05-509) przy (informacja ukryta) m. 15, zawiadamia iż zakończono opis i oszacowanie - lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy (informacja ukryta) m. 15 (05-509) w Józefosławiu, dla którego Sąd...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!