III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42481.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 108/17
[BMSiG-42663/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 20 października 2017 r. lista wierzytelności Krystyny Marii Łapuć, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!