III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42522.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-19 r., sygnatura akt: X GUp 645/17
[BMSiG-42616/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pamar sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (00-647) przy pl. Konstytucji 3, sygn. akt X GUp 645/17, zawiadamia, że zostały sporządzone i złożone do akt postępowania:a) opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka ewidencyjna o nr 84, położona w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!