III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42532.
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 1/16
[BMSiG-42580/2017]

Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.09.2017 r. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzaty Wrzesińskiej-Modzelewskiej w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza Ewy Kłapeć-Kalinowskiej.