III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45552.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 83/17
[BMSiG-45625/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 października 2017 roku w sprawie V GU 83/17 (V GUp 109/17) ogłoszona została upadłość Piotra Ćwiklińskiego - zamieszkałego we Włocławku przy ulicy Kujawskiej 17/8, 87-800 Włocławek, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!