III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45599.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 193/17
[BMSiG-45657/2017]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Rogozińskiej-Rowickiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Marka Rowickiego i Elżbiety Rogozińskiej-Rowickiej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!