III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45611.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 151/17
[BMSiG-45707/2017]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Malwiny Różańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 151/17) ogłasza, że w dniu 8.11.2017 r. została sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.