III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45726.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 253/17, V GUp 195/17
[BMSiG-45770/2017]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Seksja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 listopada 2017 r. ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Pawłowskiego, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Kielcach, (informacja ukryta); określił, że upadły Łukasz Pawłowski jest osobą fizyczną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!