III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45730.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 434/17, XII GUp 257/17
[BMSiG-45923/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 28 listopada 2017 r., w sprawie o sygnaturze akt XII GU 434/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Motyki (Motyka) zamieszkałej w Rybniku, numer PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!