III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45736.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 399/16, XII GUp 255/17
[BMSiG-45815/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłasza, iż postanowieniem z dnia 24.11.2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 399/16 ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Zienia (Zień), numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Jastrzębiu-Zdroju, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Postępowanie upadłościowe...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!