III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45748.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GU 373/17, XIV Gup 240/17
[BMSiG-45868/2017]

XIV GU 373/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku ogłosił upadłość Bożeny Kaźmierczak, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!