III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45760.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 510/17, XII GUp 264/17
[BMSiG-45930/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 510/17 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Zapartowicza (Zapartowicz), zamieszkałego w Tarnowskich Górach, numer PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!