III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 45787.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 102/17
[BMSiG-45929/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 8 listopada 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Bogumiły Werońskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 102/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!