III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 45817.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 44/16
[BMSiG-45852/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Upadłego Jadwigi Rożek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 44/16) sporządził i złożył do akt w dniu 3 listopada 2017 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!