III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5861.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 323/16, XII GUp 22/17
[BMSiG-5276/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 lutego 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Joanny Adamskiej, zamieszkałej przy Alejce Irgowej 2 (Rodzinne Ogródki Działkowe), 72-004 Bartoszewo, PESEL (informacja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!