III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5865.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 252/16, XII GUp 16/17
[BMSiG-5277/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2017 r., w sprawie XII GU 252/16, ogłosił w trybie art. 4911 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, upadłość Jolanty Diak (PESEL (informacja ukryta) ) nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!