III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5873.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 73/16, V GUp 4/17
[BMSiG-5170/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 7 lutego 2017 r. sygn. akt V GU 73/16: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Justyny Borkowskiej, zamieszkałej: (informacja ukryta), 13-200 Działdowo, PESEL (informacja ukryta) , II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!