III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5874.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 249/16, V GUp 16/17
[BMSiG-5188/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. akt V GU 249/16, została ogłoszona upadłość Andrzej Kalist, nr ewidencyjny PESEL 531207755, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, (informacja ukryta), obejmującą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!