III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5905.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 107/16
[BMSiG-5308/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 5 stycznia 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Upadłego Damiana Brożka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 107/16, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!