III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5918.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 111/16
[BMSiG-5279/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Monika Langosz, zam. Straszęcin, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 111/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności, którą może przeglądać...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!