III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 777.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 132/16 of
[BMSiG-263/2017]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pańczuk, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 132/16 of, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 16 grudnia 2016 r., którą można przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!