I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 14914.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-15 r.
Pozycja 14914.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-28 r.
[BMSiG-14526/2017]

W trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), Zarząd Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia spółki Przemysłowe Systemy Chłodnicze SA z siedzibą w Cieszynie na warunkach określonych w planie połączenia, udostępnionym w trybie art. 500 § 21 k.s.h. na stronie internetowej Elektrometal SA i Przemysłowe...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!