III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 14930.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 25/17
[BMSiG-14444/2017]

Sygn. akt V GUp 25/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. ogłosił upadłość Marianny Kiełbus zamieszkałej w Żyrardowie, (informacja ukryta), 96-300 Żyrardów (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!