III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 14959.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 164/16
[BMSiG-14486/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dawida Pacynko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI GUp 164/16), ogłasza, że dnia 8 marca 2017 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!