III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 14961.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 87/16 of
[BMSiG-14317/2017]

Sędzia komisarz w połączonych postępowaniach upadłościowych Małgorzaty Słoniowskiej oraz Janusza Słoniowskiego, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 87/16 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności Małgorzaty Słoniowskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , przekazana przez syndyka sędziemu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!