III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 14962.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 87/16 of
[BMSiG-14322/2017]

Sędzia komisarz w połączonych postępowaniach upadłościowych Janusza Słoniowskiego i Małgorzaty Słoniowskiej, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 87/16 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności Janusza Słoniowskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , przekazana przez syndyka sędziemu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!