III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14975.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 113/16
[BMSiG-14354/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Cepucha (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 113/16), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4916 ust. 3 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!