III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 14981.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 22/17
[BMSiG-14481/2017]

Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Hanny MARCZAK, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 81-591 Gdynia, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 22/17 - ukończono opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!