III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 18971.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 35/17
[BMSiG-18478/2017]

Sędzia komisarz informuje, że w sprawie X GUp 35/17 postępowania upadłościowego Anny Zakrzewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. Esperanto 14A/1 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), syndyk...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!