III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 18978.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 17/16
[BMSiG-18429/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Jarosa - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Częstochowie 42-200, przy (informacja ukryta) m. 101, sygn. akt VIII GUp 17/16, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 14 marca 2017 roku plan podziału...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!