III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 25325.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 202/18
[BMSiG-24794/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości Piotra Kozłowskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, że został ukończony opis i oszacowanie 1/8 udziału prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej gruntu nr 10 o powierzchni 604 m2 położonej w Warszawie, dzielnicy Wesoła, przy ulicy Miłej 11, stanowiący własność upadłego Piotra Kozłowskiego. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, murowanym o powierzchni zabudowy 130,00 m2 i pow. użytkowej 167 m2, dla której Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA6M/00362756/8.

Zarzuty na powyżej wymieniony opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z zaznaczeniem sygn. akt X GUp 202/18.