III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 40102.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 16/15
[BMSiG-39876/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Mariana Tokaruka (PESEL: (informacja ukryta) ), zam.: Kobyla Głowa 12, gm. Ciepłowody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sprawa o sygn. akt VI GUp 16/15), uległo zakończeniu z mocy prawa na podstawie przepisu art. 49114...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!