III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 50490.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, VWYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 325/18, V GUp 332/18
[BMSiG-50232/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 325/18) ogłosił upadłość Katarzyny Gunia, zamieszkałej Jedlicze, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!