X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 50743.
[BMSiG-37224/2018]

SPRAWOZDANIE FINANSOWEza okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 rokusporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Sprawozdanie finansowe...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!