III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 53604.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 485/18, XII GUp 364/18
[BMSiG-53289/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt XII GU 485/18, ogłosił upadłość Kamili Gołoś (PESEL: (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 364/18....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!