I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54383.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-26 r.
Pozycja 54383.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-05-13 r.
[BMSiG-54069/2018]

PLAN POŁĄCZENIATORFINE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)ORAZBONARKA RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 ROKU W związku z zamiarem połączenia spółek Torfine Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Bonarka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!