III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 54479.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-26 r., sygnatura akt: X GU 143/16, X GUp 421/16
[BMSiG-54186/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 421/16 na podstawie art. 16 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego "Suntex 2001" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000056887) z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

Zgodnie z art. 158 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sąd odwołał syndyka Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6) i powołał zarządcę w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6).

Na postanowienie przysługuje zażalenie.