III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6389.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 12/18, V GU "of" 174/17
[BMSiG-5645/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU "of" 174/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Teresa Jażdżyk, zamieszkałej w Olsztynie przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!